Prim. dr sci. med Boris Vraneš, ginekolog

Specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Boris Vraneš
Prim Dr Sci Med Boris Vraneš  je specijalista ginekologije i akušerstva od 2001 godine, i subspecijalista Ginekološke onkologije od 2005 godine.

Od 1996-2017 godine radio ja u Klinici za ginekologiju i akušerstvo Višegradska, Klinički centar Srbije, a od 2014 godine kao Klinički asistent na Medicinskom fakultetu Unverziteta u Beogradu.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je magistrirao i doktorirao i stekao zvanje doktora medicine, specijaliste ginekologije i akušerstva i zvanje subspecijaliste Onkologije.

2004-2005 je obavio subspecijalistički staž iz Ginekološke onkologije u Royal Hospital for Women u Sydneyu, Australija, a u tri navrata 2003, 2006 i 2008 godine na Univerzitetskoj klinici za ginekologiju i akušerstvo u Gracu, Austrija.

Od 2018 godine radi u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo Kliničko-bolničkog centra Zvezdara-Gradska bolnica gde je šef odseka za Ginekološku onkologiju.

Zvanje Primarius stekao je 2018 godine.

Ekspert je za ginekološku hirurgiju, minimalno invazivnu-laparoskopsku ginekološku hirurgiju i ginekološko-onkološku hirurgiju i onkologiju.

Autor je preko 100 publikacija u nacionalnim i internacionalnim stručnim časopisima, i višestruki predavač na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.