4D ultrazvučni pregledi

Kojim se pored  trodimenzionalnog (3D)  ultrazvučnog pregleda pravi slika koja prikazuje bebu u tri dimenzije i u realnom vremenu gde je četvrta dimenzija vreme tako da se sa 4D - ako se radi o četvorodimenzionalnom pregledu,  beba se može videti baš onako kako trenutno izgleda u pokretu. Osim prikaza bebe u tri dimenzije ovaj način pregleda na obezbeđuje i visoku rezoluciju slike kao i prikaze mnogih detalja ploda kao i snimanje struktura organa u volumenu koji nam omogućuje i naknadne analize snimljenog ultrazvučnog materijala.

Uglavnom se na ovaj način najbolje vidi lice bebe, a moguće je pregledati i sve površinske promene na bebi.

Za ovaj pregled, međutim, beba mora biti u dobroj poziciji i mora biti odmaknuta od zida materice ili posteljice, ne sme imati ništa ispred sebe, a količina plodove vode mora biti optimalna – za lepu sliku treba nam saradnja bebe!