Budimo odgovorni - COVID 19

Zbog aktuelene epidemiloške situacije moramo biti oprezni i koristi mere zaštite. U našoj poliklnici nastojimo ne samo da pomognemo svim pacijentima već i da ne dozvolimo da se epidemija proširi među našim pacijentima i osobljem. Stoga vas molimo da na preglede i intervencije dolazite sa maskama ( ukoliko zaboravite – obezbeđene su maske za sve pacijente)  i da pri ulasku u poliklniku koristite pripremeljena dezinfekciona sredstava i dezinfekcione barijere. Shodno broju pacijenta želimo vas upozoriti da možda neće biti moguć istovrmeni ulazak osoba u pratnji pacijenta dok se dok broj osoba na svede na  dozvoljeni broj. Za vaš komfor i bezbednost obezbedili smo tri razdvojene čekaonice. Zahvaljujemo se ne razumevanju i zajedničim naporima da prebrodimo ove teške trenutke!