Dijagnostika i lečenje bolesti krvi

Svi znam kada se ne osećamo dobro da trebamo uraditi analizu krvi. Svakako se mnogi poremećaju već i samo preko analize krvi mogu utvrditi. Takođe ne trebamo čekati da se ne osećamo dobro da uradimo analizu krvi u prvom redu krvnu sliku i biohemijsku analizu krvi jednom godišnje kako bi mnoge bolesti  otkrili u ranoj fazi kada je lečenje svako lakše i uspešnije.