Hirurgija pristupa za hemodijalizu

Kreiranje AV fistula za dijalizu sa nativnim krvnim sudovima
Kreiranje AV fistula za dijalizu sa veštačkim krvnim sudovima
Rešavanje svih komplikacija fistula (aneurizme, tromboze, embolektomije)
Plasiranje centralnih katetera za dijalizu, privremeni i trajni - Hikmanovi kateteri

PRIPREMA ZA HEMODIJALIZU - Priprema za hemodijalizu treba da se obavi barem nekoliko meseci pre nego što ona postane potrebna. Naročito je potrebna procedura pravljenja "vaskularnog pristupa" nekoliko nedelja ili meseci pre početka terapije.

Vaskularni pristup - Vaskularni pristup omogućava uzimanje krvi iz tela bolesnika, njeno prečišćavanje u mašini za dijalizu i vraćanje u telo bolesnika. Postoje tri glavna tipa vaskularnog pristupa: primarna AV fistula, sintetički AV graft i centralni venski kateter. Drugi nazivi pristupa su fistula ili šant.

Pristup treba da se napravi pre početka hemodijalize zbog vremena potrebnog za njegovo “sazrevanje”. Konsultacije o pristupu treba početi još i ranije, jer mora da se izbegne povređivanje krvnih sudova koji će za njega biti upotrebljeni. Intravenske infuzije ili često vađenje krvi iz ruke koja će se koristiti za pravljenje vaskularnog pristupa može da ošteti vene, što kasnije čini nemogućim da se one upotrebe za vaskularni pristup. Pristup se obično pravi na ruci koja nije dominantna; desnoruka osoba će pristup imati na levoj ruci.

Nakon formiranja vaskularnog pristupa vrlo je važno pratiti ga i brinuti o njemu.

Primarna AV fistula - Primarna AV fistula je najčešći tip vaskularnog pristupa. Zahteva hiruršku proceduru kojom se pravi direktna veza između arterije i vene. To se često izvodi na podlaktici, ali može i na nadlaktici. Ponekad, vena koja normalno ne bi bila korisna za pravljenje AV fistule može da se pomeri tako da je pristupačnija; to se često izvodi na nadlaktici.

Bez obzira na položaj ili način na koji je napravljen, pristup se nalazi ispod kože.

Primarna AV fistula se obično pravi dva do četiri meseca pre nego što će biti upotrebljena za dijalizu. Za to vreme rana će zarasti i pristup će se potpuno razviti, odnosno "sazreti".

Sintetički graft — Ponekad vene na ruci pacijenta nisu pogodne za pravljenje fistule. U tom slučaju hirurg može da upotrebi veštački krvni sud kako bi napravio put između arterije i vene. To se naziva sintetički graft. Graft se nalazi ispod kože i koristi se na isti način kao i fistula.

Graft zarasta brže od fistula i često može da se koristi već dve nedelje nakon postavljanja. Međutim, komplikacije kao što su sužavanje krvnih sudova i infekcija češće nastaju u slučaju grafta nego AV fistula.

Centralni venski kateter — Centralni venski kateter koristi tanku fleksibilnu cev koja se postavlja u veliku venu (obično vrata). Preporučuje se ako dijaliza mora odmah da se počne, a pacijent nema funkcionalnu AV fistulu ili graft. Ovaj tip pristupa se obično koristi samo privremeno. U nekim slučajevima, međutim, mogu da postoje problemi sa održavanjem AV fistule ili grafta, pa je centralni venski kateter stalni pristup (Hickman kateter).

Kateteri imaju najveći rizik od infekcije i najlošiju funkciju u poređenju sa drugim tipovima pristupa; treba ih koristiti samo ako primarna fistula ili sintetički graft ne mogu da se održe.

Image

Naš tim

Pregled lekara