Ginekološki pregledi devojcica i adolescentkinja

Pored ginekologa za odrasle u našem timu rade i ginekolozi koji se bave ginekološkom problematikom tokom dečijeg i adolescentnog uzrasta. Mladim pacijentkinja su takodje potrebne dijagnostičke, terapijske ali i preventivne aktivnosti u smislu očuvanja i unapređenja reproduktivnog zdravlja.

Najčešća bolesti  periodu nakon rodjenja devojčica i dečijem uzrastu su urodjene ciste jajnika, različite infekcije spoljašnjih genitalija, adhezije spoljašnjih genitalija, različiti oblici prevremenog puberteta i dr.

Najčešće bolesti  u adolescentnom uzrastu su različiti poremećaji pubertetskog razvoja, poremećaji menstruacionog ciklusa, izolovano ili uz pojavu akni, pojačane maljavosti i/ili insulinske rezistencije u skolpu Sindroma policističnih jajnika (PCOS), funkcionalne ciste i tumori jajnika, polnio prenosive infekcije i dr.

Najčešće preventivne aktivnosti u adolescentnom uzrastu obuhvataju ispitivanje i praćenje psihoseksualnog sazrevanja devojaka, pripremu za prvi ginekološki pregled, savetovanje u vezi donošenja odluke o stupanju u seksualne odnose, priprema za odgovorno polno ponašanje, kontraceptivno savetovanje i dr.