Prenatlana dijagnostika ploda

Pored raznih nivoa ultrazvučnih pregleda u savremenom pristupu praćenja trudnoće dostupni su na nam i brojna dodatna dijagnostika koja omogućuje rađanje živog i zdravog deteta. Osnovna razlike je što su neke od tih metoda invazivne (podrazumevaju metode kojim ase uzima uzorak plodove vode i dr. ) neke neinvazivne (podrazumevaju uzimanje krvi majke i dr.). Sve metode su proverene i izvode ih iskusni stručnjaci. Dobijeni materijal se naknadno analizira u citogenetskim laboratorijama.

CVS- uzimanje uzorka horiona

AC- amnicenteza, uzimanje uzorka plodove vode

Kordocenteza – uzimanje uzorka krvi iz pupčanika ploda

DABL/TRIPL/KVADRIPL TEST – biohemijska analiza krvi majke u kombinaciji sa ultrazvučnim pregledom u specijalnom kompjuterskom programu obezbeđuje statističku verovatnost za prisustvo većih anomalija ploda ( Down sindrom i dr.)

NIFTI