EKG - Pregled ritma rada srca

EKG je standardni preged ritma rada srca ali i neizostavni deo u dijagnostici infarkta srca ali i drugih poremećaja rada srca.