Vaskularni hirurg Dr Miroslava Popović

Specijalista vaskularne hirurgije

Dr Miroslava Popović
 • 21.01.1978. Zemun, Beograd
Profesionalna karijera
 • Klinika za hirurgiju Nikola Spasić, KBC Zvezdara, Beograd- zaposlena od 31.12.2010.
Akademska karijera
 • oktobra 2017. specijalista vaskularne hirurgije
 • oktobra 2006. upisala Doktorske akademske stuje na medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragijevcu, smer Klinička i eksperimetalna hirurgija. Trenutno u završnoj fazi izrade teze.
 • maj 2003. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Članstvo u profesionalnim udruženjima
 • Udruženje kardiovaskularnoh hirurga srbije- član
 • Udruženje za rane Srbije- član upravnog odbora
Publikacije

Izlagala sam stručne radove na mnogobrojnim kongresima u zemlji i inostranstvu poslednjih 15 godina.
 1. „Laparoskopska varikocelektomija - prikazi slučajeva“, Zvezdara clinic proceedings, 2004, vol.5, st.40-42
 2. „Trajni vaskularni pristup - Hickman kateter“, IV kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije, 05.11.2005. god., st.17
 3. „Central venous catheter complications in patients on haemodialisis“, Bantao jurnal, 7th Bantao conres of the balkan cities, Association of nephrology, dialisis, transplantation and artifical organs, septembar 8.-11.2005, Ohrid, st.100
 4. „Laparoscopic cyst decortication of multilocular renal cyst – transperitoneal aprouch“, Bantao jurnal, 7th Bantao conres of the balkan cities, Association of nephrology, dialisis, transplantation and artifical organs, septembar 8.-11.2005, Ohrid, st.101
 5. „Vacular catheters as a first and last vascular access in patients on haemodialisis“, Bantao jurnal, 7th Bantao conres of the balkan cities, Association of nephrology, dialisis, transplantation and artifical organs, septembar 8.-11.2005, Ohrid, st.99
 6. „Tromboza arteriovenskog grafta kod pacijenata na hemodijalizi“, Zbornik radova XXVIII Sabor lekara jugozapadne Srbije i severne Crne gore, Priboj 14.-15. oktobar,2005, st.43
 7. „Vezikosigmoidna fistula nakon divertikulitisa sigme“, Zbornik radova XXVIII Sabor lekara jugozapadne Srbije i severne Crne gore, Priboj 14.-15. oktobar, 2005, st.42
 8. „Centralni venski kateter kao prvi vaskularni pristup kod bolesnika sa akutnom bubrežnom insuficijencijom“, Zbornik radova XXVIII Sabor lekara jugozapadne Srbije i severne Crne gore, Priboj 14.-15. oktobar, 2005, st.43
 9. „Hickman kateter kao vaskularni pristup za hemodijalizu“, 11.škola dijalize, Beograd, 27.05.2005., st.61-66
 10. „Komplikacije sa centralnim venskim kateterom kod pacijenata na hamodijalizi“, 15.kongres lekara Srbije. Zbornik sažetaka, Vrnjačka Banja, 31. maj-4. jun 2005, st.171
 11. „Vaskularni pristup kod bolesnika na hemodijalizi u desetogodišnjem periodu(1995.-2004.)“, 15.kongres lekara Srbije. Zbornik sažetaka, Vrnjačka Banja, 31.maj-4.jun 2005, st. 170
 12. „Hickmanov katater kao poslednja mogućnost vaskularnog pristupa kod bolesnika na hemodijalizi“, 15.kongres lekara Srbije. Zbornik sažetaka, Vrnjačka Banja, 31.maj-4.jun 2005, st.171
 13. „Prednost latero-terminalne anastomoze kod arteriovenskih fistula kod bolesnika na hemodijalizi“, 15kongres lekara Srbije. Zbornik sažetaka, Vrnjačka Banja, 31 maj-4 jun 2005, st.17
 14. „PTFE graft u kreiranju vaskularnog pristupa”, I Kongresu nefrologa Srbije i Crne Gore u Novom Sadu, 29-30 Septembra, 2006.
 15. „Acute appendicitis in femoral hernia - de Garengeot hernia”,  29st International Congress of the European Hernia Society, Athens, Greece, from the 6th – 9th of May, 2007.