Internista Dr Slobodanka Crevar

Specijalista interne medicine

Dr Slobodanka Crevar
 • Dr Slobodanka Crevar-Marinović, spec. interne medicine
 • 07.1978. Karlovac

Profesionalana karijera

 • Lekar specijalista interne medicine na odeljenju gastroenterologije sa hepatologijom KBC Bežanijska kosa – januar 2014 – u toku
  • Ultrazvuk abdomena, slepa i ciljana biopsija jetre, gastroskopije
  • Hepatologija, opšta gastroenterologija i inflamatorne bolesti creva
 • Obavljanje specijalističkog staža – 2008-2013. KBC Bežanijska kosa
 • Lekar u poliklinici ‘‘Intermed plus’’, 2006. -2012.
 • NVO Omladina JAZAS-a, 2000. – 2005.

Akademska karijera

 • Subspecijalizacija gastroenterohepatologija – u toku
 • Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – položila specijalistički ispit sa odličnim uspehom u oktobru 2013. godine
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirala 2004,

Stručna usavršavanja

 • Obuka iz abdominalne ultrasonografije i ultrazvuka mekih površnih tkiva, Klinički centar Srbije, 2007.

Članstvo u profesionalnim udruženjima

 • Udruženje gastroenterologa Srbije
 • SIBDA
 • ECCO

Publikacije

 • Koautor brošure o psihoaktivnim supstancama "Budi svestan rizika"
 • Koautor brošure o seksualno prenosivim infekcijama "Mali podsetnik – polno prenosive bolesti i HIV/SIDA"
 • Koautor brošure " Prvi put kod ginekologa"
 • Priprema i adaptacija brošure ″Uvod u antiretrovirusnu terapiju″ na srpski jezik 2005, drugo izdanje 2007. za Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju
 • Priprema i adaptacija brošure ''Kontracepcija za osobe sa invaliditetom''
 • Koautor izdanja "HIV/AIDS – osnovni pojmovi"
 • Koautor izdanja "HIV/AIDS - ishrana"

Znanje stranih jezika

 • Engleski tečno