Dr Snežana Pešić

Specijalista interne medicine, nefrolog

Dr Snežana Pešić, nefrolog

Dr Snežana Pešić je rođena 30.8.1974. godine u Ljuboviji. Medicinski fakultet u Beogradu je upisala 1993. godine, a diplomirala je 2000. godine.

Magistarsku tezu “Evaluacija oksidativnog statusa kod vrhunskih sportista – karatista u procesu treninga" odbranila je u maju 2005. godine

Specijalizaciju iz interne medicine i specijalistički ispit je položila u julu 2007. godine.

Doktorsku tezu iz oblasti nefrologije odbranila je u maju mesecu 2015. godine „Pokazatelji oksidativnog stresa u različitim fazama akutne bubrežne insuficijencije“.

Zvanje Primarijus stekla je 2018. godine.

Subspecijalistički rad iz oblasti nefrologije Analiza akutnog oštećenja bubrega tokom pet godina“ odbranila je 2022. godine.

Od februara 2002. do 2015. godine radila je je u Službi za hemoddijalizu u Domu Zdravlja  Obrenovc.

Od 1. jula 2015. godine zaposlena je na neodređeno vreme na Kliničkom odeljenju nefrologije KBC Zvezdara.

Od novembra meseca 2019. godine na poziciji šefa odseka za bolničku hemodijalizu  KBC Zvezdara.

Veštine (UZ abdomena i urotrakta, CDS  u cilju kreiranja vaskularnog pristupa za HD, biopsija bubrega, ...).