Vaskularni hirurg Dr Vladan Popović

Specijalista vaskularne hirurgije

Dr Vladan Popović
Profesor doktor Vladan Popović je jedan od vodećih vaskularnih hirurga u Srbiji.

Završio je Medicinski fakultet u Novom Sadu 1992. godine prosečnom ocenom 9,18 a tokom studija je u više navrata nagrađivan za odličan uspeh. Veoma rano je pokazao interesovanje za  naučni pristup analizi medicinskih problema pa je kao student završio i objavio više studentskih naučnih radova od kojh su neki  publikovani.

Na Klinici za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju  KCV radi od 1993 godine a specijalizaciju OPŠTE HIRURGIJE je završio 1997 godine. 2003 godine je završio u subspecijalizaciiju ( užu specijalizaciju ) iz VASKULARNE HIRURGIJE.

Magistarsku tezu pod naslovom „ prognostični  značaj neinvazivne angiodijagnstike u tretmanu inficranog dijabetesnog stopala“ je odbranio 2003 godine. Doktorsku tezu pod naslovom „ Hirurška taktika u kritičnoj ishemiji ekstremiteta u prisustvu infekcije na stopalu“  je odbranio 2008 godine.

Tokom svoje edukacije je u više navrata boravio u inostrastvu nastručnim usavršavanjima.

1996

1996 je boravio na Unverzitetskoj klinici Semelvajs univerziteta u Budimpešti pod rukovodstvom Prof dr Csabe Dzinić-a – tadašnjeg predsednika evropske asocijeacije kardiovaskularnih hirurga – edukacija iz aortne i periferne vaskularne hirurgije.

2001 i 2002

2001 i 2002 je boravio na stručnom usavršavanju na Klinici za vasularnu i endovaskularnu hirurgiju  – „Clinicum Sud“ u Nirnbergu pod ruukovodstvom čuvenog Prof dr Dieter Raithel-a – edukcija iz Karotidne i endovaskularne hirurgije kao i edukacija iz vaskularne dijagnostike.

2006

2006 godine je bio na usavršavanju u Engleskoj  u St Jamses Hospital – Lids pod rukovodstvom dr PhD Raj Prasadi u projektu transplantacije organa.

Profesor Popović je pionir vaskularne ultrazvučne dijagnostike u Vojvodini. Sa ultrazvučnom dijagnostiikom krvnih sudova je započeo još 1996 u prvo vreme kroz program samoedukacije, a nakon povratka iz Nemačke započeo i edukaciju drugiih članova KCV i Centra za radiologiju. Tokom karijere je uradio više desetina hiljada ultrazvučnih pregleda krvnih sudova.

U svojoj akademskoj karijeri je učestvovao u edukaciji  i sticanju prvih znanja generacijama studenata i specijalizanata urgentne medicine. Bio je šef katedre za Urgentnu medicinu u dva mandata ( šest godina ). Objavio je više od 40 stručnih radova u časpisima, a na kongresima u zemlji i inostransvu prezentovao više od 50 radova.

Vise od decenije je vodio Kliniku za vaskularnu i transplantacinu hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine kao najveće takve kuće u Vojvodini,  u vreme njenog intenzivnog razvoja. U vreme dok je Prof dr Vadan Popović rukovodio klinikom doslo je do dramatičnog povećanja broja rekonstruktivnih vaskularnih procedura na vratnim arterijama, arteerijama donjih ekstremiteta, trbušnoj pa i grudnoj aorti… U tom periodu je urađeno najviše transplantacija bubrega za posednjih 25 godina a započeta je i transplantacije jetre. Uvedene su nove procedure kao što je postavljanje intravaskularnog protektivng filtera u prevenciji embolije pluća, te venske trombektmije.

Urađene su prve uspešne operacije na zameni grudne aorte kod bolesnika kojima je napukla grudna aorta kod povreda i koji su ranije umirali od komplikacija krvarenja. Danas je to rutinska rocedura koje rade i mlađi lekari sa Klinike.

Prof dr Vladan Popović e zajedno sa timom sestara i lekara Klinike ali i Centra za radiologiju KCV ključno uticao na razvoj potuno novog pristuupa lečenju bolesti krvnih sudova, takozvanim ENDOVASKULARNIM lečenjem krvnh sudova potem dilatacije, krvnih sudova ali i endovaskularnim rešavanjem proširenja krvnih sudova postavljenjem stent graftova..

U sklopu ove potpuno nove filozofije lečenja bolesti krvnih sudova , među prvima je Prof Popović počeo da radi i minimalno invazivno lečenje venskih bolesti primenom laserske endovenske ablacije na venama donjih ekstremiteta. Kao i lečenje proširenih vena na donjim ekstremitetima primenom sklerozacije penom.

Kao saradnik VASKULARNOG CENTRA - Popović, profesor Vladan Popović je učestvovao u organizaciji i sprovođenju prvog zvaničnog kursa skleroterapije koji je izveden na tlu Srbije. Na kursu je bilo tridesetak polaznika - vaskularnih hirurga koji su edukovani za primenu skleroterozacije penom  uz kontrolu ultrazvuka.