Kristina Simić

Medicinska sestra

Kristina Simić
Datum i mesto rodjenja: 23.03.1990. Sremska Mitrovica

Profesionalana karijera
  • Od 2012.godine zaposlena u 011 Medical Team,na poziciji ginekolosko-akuserske sestre.
Obrazovanje
  • Medicinska skola ,,Draginja Niksic”Sremska Mitrovica
  • Smer:Ginekolosko-akuserska sestra.
  • Visoka zdravstvena skola strukovnih studija Zemun
  • Smer:Visoka strukovna medicinska sestra-babica.
Stručna usavršavanja
  • Kontinuirana medicinska edukacija
  • Članstvo u profesionalnim udruženjima
  • Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehnicara Srbije,organak Beograd
Znanje stranih jezika
  • Engleski