Milica Uzunović

Medicinska sestra

Milica Uzunović
Datum i mesto rodjenja: 31.08.1979. Zemun

Profesionalana karijera
  • Poliklinika 011 medical team
  • Poliklinika Eterna medical system
  • Specijalna ginekološka bolnica Teofanović
  • Specijalistička gin.akušerska ordinacija 4D
  • Estetski studio Velvet efekt
  • DZ Zemun
  • KBC Srbije
Obrazovanje
  • Medicinska škola “Beograd”
  • Ginekološko akušerska sestra
Stručna usavršavanja
  • KMSZTS